PlasticArt


La proporció del cos humà


La proporció del cap


Simetria radial


Conversió d’una fotografia en colors plans


Disseny de camisetes


Bodegó ombrejat


Simetria axial