PlasticArt


La proporció del cos humà

Anuncis

La proporció del cap


Simetria radial


Conversió d’una fotografia en colors plans


Disseny de camisetes


Bodegó ombrejat


Simetria axial