PlasticArt


Tarjetes desplegables

L’objectiu d’aquest exercici es desenvolupar el concepte d’espai i de volum mitjançant la elaboració de dissenys volumètrics en dues dimensions.

L’activitat consisteix en realitzar variacions de talls sobre una fulla plegada per a crear relleus.

S’ha valorat l’interès per la experimentació amb les posibilitats del material utilitzat.

Enllaços d’interes:

Tarjetes desplegables

Anuncis

Calidociclos

Els calidocicles son anells tridimensionals compostos per tetraedres units per les seues aristes. Poden girar sobre sí mateixa infinites vegades sense trencarse ni deformarse per el seu centre.

El creador d’aquest invent es M.C. Escher

En aquestos enllaços podeu trovat la plantilla per a construirlos:

Calidocliclos

Archiu en format pdf


La línia crea volum


Transformació a partir d’un modul bàsic

En aquest cas la proposta de treball consistía en prendre com a base un polígon que recubreix el pla  i realitzar amb ell diferents transformacions consistents en retallar una o varies parts del polígon base per a situarles, mitjançant girs o traslacions, en altra posició.

El polígon resultant comparteix amb l’original dos propietats fondmentals:
1.- Recobreix la superficie.
2.- Ambdòs tenen la mateixa àrea.

La tècnica consisteix en deformar un polígon regular com potser un triàngle equilàter, un quadrat o un hexàgon regular. Eliminant una part d’un costat del polígon per afegirla a un altre costat i aplicant-li posteriorment una Traslació o un Gir.
El mosaic resultant màgicament encaixarà amb els altres.

El famòs artista holandés M. C. Escher va utilitzar aquest métode per a dibuixar figures que encaixaven entre sí forman mosaics que cobrien el pla a la perfecció.

Açi vos deixe els millors treballs dels alumnes de 4º d’ ESO.

Enllaços d’intères:

Mosaicos tipo Escher

Teselaciones de Escher

Dibujo de mosaicos mediante las técnicas de Escher