PlasticArt


Category Archive

The following is a list of all entries from the Color category.

Papertoys de Setmana Santa

Enllaç: Recortable


Tarjetes de Pascua

Per a celebrar la Pascua, els alumnes de 1º ESO han fet una tarjeta pop-up. A l’enllaç de baix trobareu les instruccions per a realitzarla.

Enllaç: Tarjeta pdf


Gama càlida / Gama freda

Els colors de gama càlida son el groc, taronja, roig i magenta, aixi com les seues mescles. Expresen dinamisme, proximitat i alegria.

Els colors de gama freda estan formats per els blaus, verds i violeta. Son relaxants i evoquen l’aigua i el firmament.

En aquest exercici es va proposar d’acolorir els peixos amb colors de gama càlida i el fons amb colors de gama freda.


Colors complementaris

Els colors complementaris son aquelles parelles de colors que es situen diametralment oposats en el cèrcle cromàtic. Les parelles estan formades per un primari i un secundari, son: groc-violeta, magenta-verd i cian-vermell.

En aquest exercici es tractaba de acolorir el dibuix de l’esquerra amb els tres primaris i el de la dreta amb els tres secundaris, tenint en compte la correspondencia entre les parelles de colors complementaris en el dibuix simètric.


Composició monocromàtica i policromàtica

Aquest treball correspon al tema del color.

Utilitzant una escala de valor o lluminositat que va del blanc cap al negre pasant per un to (blau, verd, groc…) crearem una imatge monocromàtica.

En un segon exercici, utilitzarem del color de manera mes lliure, emprant una escala de to i creant una composició policromàtica.


La línia crea volum


Mosaic de circumferències


Disseny de taulellets


Il.lusió optica


Conversió d’una fotografia en colors plans